Việc làm tại GPA

GP Academy tuyển dụng!

Tại GP Academy, chúng tôi tin rằng học sinh được học tập trong môi trường chuyên nghiệp và vui vẻ, và hiểu rằng nhân sự chính là chìa khóa của thành công. Bạn đang quan tâm đến việc tham gia cộng đồng học tập chuẩn quốc tế của chúng tôi? Dưới đây là mô tả công việc của các vị trí mà chúng tôi hiện đang tìm kiếm trong năm học 2018-2019.

2018-2019 - English as a Second Language (ESL) Teacher

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁO VIÊN BẢN NGỮ

Nếu bạn thấy mình phù hợp để trở thành một phần của đội ngũ, chúng tôi khuyến khích tất cả các ứng viên ứng tuyển. Vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: hhyen2804@gmail.com.