Tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh của chúng tôi là một phần cốt lõi trong trải nghiệm song ngữ, chương trình được thiết kế để phát triển trình độ thông thạo và lưu loát tiếng Anh thông qua bốn lĩnh vực ngôn ngữ: đọc, viết, nghe và nói. Chương trình dựa trên chủ đề, thường kết hợp các chủ đề được giảng dạy trong các lĩnh vực nội dung khác; chào hỏi, gia đình, động vật, thực phẩm, màu sắc, số và các từ chỉ hành động/phương hướng được trình bày cho trẻ thông qua các bài hát, câu chuyện và trò chơi. Chương trình xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ tuần tự từ Daycare (Lớp Mầm non) đến Kindergarten (Lớp Mẫu giáo lớn). Những giáo viên bản ngữ được lựa chọn cẩn thận với nhiều năm kinh nghiệm giáo dục sẽ dạy tất cả các lớp học tiếng Anh của chúng tôi.

Học một ngôn ngữ khác trong những năm đầu đời cho trẻ trải nghiệm giao tiếp khác nhau và cho trẻ thấy rằng có nhiều cách nhìn vào thế giới. Mục tiêu chính của chúng tôi là cho trẻ thấm nhuần tình yêu với sách và các cách đọc trước, giúp tạo niềm vui đọc sách và học bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt suốt đời. Chúng tôi thường đọc sách viết bằng tiếng Anh có liên quan đến các chủ đề được đề cập trong chương trình giảng dạy, hầu hết sách đều được nhập khẩu từ Hoa Kỳ, nhiều tác giả trong đó đã đoạt giải thưởng văn học. Học sinh có thể tìm hiểu về các nhân vật và tình huống tương tự và khác với bản thân và trải nghiệm của mình. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi đứa trẻ là một phần của cộng đồng học tập của chúng tôi từ Daycare (Lớp Mầm non) đến Kindergarten (Lớp Mẫu giáo lớn) sẽ có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Việt như nhau.

Phương pháp giảng dạy của chương trình giáo dục sớm của GP cho tiếng Anh dựa trên các thực tiễn sau đây:

  1. Giáo viên tiếng Anh bản ngữ
  2. Đắm mình trong tiếng Anh và STEM hàng ngày
  3. Tích hợp đầy đủ vào chương trình giảng dạy
  4. Dựa trên chủ đề
  5. Tiếp xúc với văn bản cổ điển văn học
  6. Phát triển kĩ năng trò truyện và từ vựng
  7. Kể chuyện