Lợi ích song ngữ

Những lợi ích của chương trình giáo dục song ngữ

"Biết một ngôn ngữ giúp bạn chuẩn bị hành trang cho cuộc sống. Biết hai ngôn ngữ sẽ mở mọi cánh cửa bạn gặp trên đường đời."  Frank Smith

Khả năng thành công trong học tập được cải thiện qua việc tiếp cận những trải nghiệm học tập phù hợp với học sinh và gia đình của các em. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc học song ngữ có tác động tích cực đến sự phát triển nhận thức của trẻ nhỏ và sau đó có tác động tích cực đến kết quả học tập sau này. Bởi việc tham gia nhận thức nhiều hơn khi tiếng Anh và ngôn ngữ mẹ đẻ được sử dụng đồng thời trong lớp. Ngôn ngữ là 1 dạng biểu hiện của nhận thức và thừa kế. Quan trọng là giao tiếp ở nhà và ở trường, và mang lại nhiều ý nghĩa hơn khi học vì những trải nghiệm trước đó của trẻ liên quan đến chủ đề bằng một ngôn ngữ mới. Học sinh có khả năng nhận thức về văn hóa theo ngôn ngữ thứ hai và hiểu rằng trẻ đang sống ở thế giới kết nối.

Chương trình giáo dục song ngữ giúp:

  • Tăng cường khả năng đọc viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
  • Sử dụng linh hoạt ngôn ngữ kép khi giao tiếp với người khác.
  • Tăng khả năng tiến bộ học tập và tăng trưởng trí tuệ.
  • Cho phép học sinh hiểu sâu sắc về bản sắc văn hóa của riêng mình.
  • Tăng nhận thức sâu sắc về ngôn ngữ và nền văn hóa khác.
  • Tạo ra con đường trong giáo dục và nghề nghiệp, nếu không có nó thì sẽ không có mối liên kết xuyên văn hóa.

Điểm mạnh lớn nhất của GP Academy là cách tiếp cận song ngữ - phát triển các kỹ năng đa ngôn ngữ và bản sức văn hóa qua việc cho phép học sinh nhận được giáo dục bằng 2 ngôn ngữ, Việt và Anh. Khi học sinh trải nghiệm các chương trình lứa tuổi Mầm non, Mẫu giáo bé, Mẫu giáo nhỡ và Mẫu giáo lớn, tiếng Anh hay tiếng Việt đều được dùng rất nhiều, cả sáng hoặc cả chiều. Mục tiêu của hầu hết học sinh là các lớp mẫu giáo sử dụng hai ngôn ngữ, cung cấp hướng dẫn qua các môn học bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Cách tiếp cận giáo dục song ngữ của chúng tôi luôn liên quan đến việc tiếp xúc với người bản ngữ và thể hiện sự tiến bộ qua các khối lớp để chuẩn bị tốt nhất cho trẻ thông thạo ngôn ngữ Anh khi trẻ lên tiểu học.